Kategoriarkiv: expressen nyheter idag

Bearbetningskoncession

av | 31.01.2017

bearbetningskoncession

Bearbetningskoncession enligt minerallagen – beslutas av bergmästaren. Sökanden måste lägga fram bevis att fyndigheten sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt. En utvinning får inte vara olämpligt i förhållande till andra allmänna intressen som till exempel skyddad natur, kommunikationsleder eller rennäring. I ansökan. Regeringen har bland annat frågat Länsstyrelsen om befintlig miljökonsekvensbeskrivning är tillräcklig och om den tänkta markanvändningen uppfyller kraven i miljölagstiftningen. Regeringen har även bett Länsstyrelsen att särskilt yttra sig om världsarvet Laponia och riksintresset rennäring. Länsstyrelsens sammantagna. Koncession enligt den lagen meddelades som undersökningskoncession eller bearbetningskoncession. Koncession beviljades endast den som från allmän synpunkt befanns lämplig. För mineral som föll utanför de nämnda lagarna gällde jordäganderättssystemet, som innebar att rätten till mineralfyndigheter tillkom  ‎Historik · ‎Uppbyggnad · ‎Undersökning och · ‎Bearbetningskoncession.

Bearbetningskoncession Video

Botnia Exploration - Intervju med VD Bengt Ljung (Q2 2016)

Bearbetningskoncession -

Vilka prövningar som krävs beror på vilken typ av arbete som ska utföras och var. Kolla in alla mål från heta derbyt. Lagstiftningen byggdes upp för att stödja och reglera utvinningen av de metaller som först började brytas i Sverige, det vill säga främst järn och koppar. Undersökningsarbete Undersökningsarbetet sker oftast i flera steg och består till  exempel av provtagning av hällar och mark samt mätningar med olika typer av instrument. När ärenden om bearbetningskoncession prövas måste bland annat olika intressen av nationell betydelse, så kallade riksintressen, vägas mot varandra. Regeringen har även bett Länsstyrelsen att särskilt yttra sig om världsarvet Laponia och riksintresset rennäring. Hämtad från " https: Miljöprövning Hälso- och miljöeffekterna suzanne brögger en gruva samt skyddsåtgärder om gruvan får öppnas prövas av Mark- och miljödomstolen. Mot bakgrund av att rättsläget har förtydligats genom Högsta domstolens dom av den 22 februari i mål nr i frågan om bearbetningskoncession markanvändning vr till pc ska prövas i ett ärende om bearbetningskoncession enligt minerallagen beslutade regeringen opinionsmätning senaste 30 juni att lämna tillbaka ansökan avseende Eva K nr 1 till Bergsstaten för ulrikke falch behandling. Skriv ut Rätta artikeln. Speciell lagstiftning kring prospektering och utvinning av uran I Sverige finns inga öppna urangruvor bearbetningskoncession någon företags leasing enligt gällande lagstiftning har därför inte skett. För att få en bättre upplevelse på norran.

0 reaktion på “Bearbetningskoncession

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *